Een school waar we zorg dragen voor elkaar

Wij willen uit elke leerling het beste van zichzelf halen. We gaan actief op zoek naar de sterktes van onze leerlingen, o.a. door hen een groeiboek aan te reiken waarin ze hun eigen schoolloopbaan vorm geven. Ook tijdens onze kring- en atelierwerking kunnen de leerlingen heel wat van zichzelf tonen. Door onze open communicatiestijl leren we mét elkaar spreken.

 
Door onze kleinschaligheid kennen we elkaar: begeleiders kennen de leerlingen en andersom. Leerlingen spelen groepsoverschrijdend samen. Conflicten benaderen we met een open houding. 
 
Niet iedereen is geboren in dezelfde thuissituatie, met dezelfde capaciteiten of heeft dezelfde interesses. We zetten in op het volledig menselijk potentieel van onze leerlingen. Waar we knelpunten gewaar worden, gaan we bijsturen, ondersteunen of uitdagen.
 
 In onze school stellen we volgende pijlers voorop binnen ons zorgbeleid:
‚Äč
 ‘IK VOEL ME GOED’
Kinderen die zich goed voelen in de klas en op school komen graag naar school en leren met plezier. We zetten bewust in op de volledige ontwikkeling van het kind (zie visie: ‘hart, handen en hoofd’), omdat we geloven dat ‘zich goed voelen’ een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen. 
 
‘VERBONDENHEID’
Op onze kleine dorpsschool vertrekken we vanuit een grote verbondenheid met elkaar. Dit is belangrijk voor de uitbouw van onze zorg. Enkele voorbeelden:
  • Er wordt zowel in het kleuter als het lager vaak klasoverschrijdend gewerkt. Dit zorgt ervoor dat alle begeleiders de kinderen, met hun uitgesproken sterktes én werkpuntjes, leren kennen. Ook de leerlingen leren elkaar zo beter kennen en waarderen.
  • Er wordt ingezet op ‘samen leren’: binnen de graadsklassen leren we actief van en met elkaar.
  • De zorgcoördinator komt regelmatig in alle klassen en neemt actief deel aan de schoolwerking. Het zorgbeleid wordt gemaakt samen met het team en afspraken worden gemaakt in samenspraak met de kinderen.
  • We zijn een kleine school, we kennen elkaar en zorgen voor elkaar.

'DE BEGELEIDERS ALS SPILFIGUREN'
De zorg die binnen de klasmuren wordt uitgewerkt is erop gericht alle kinderen te laten floreren. Hierbij is de band tussen de begeleiders en kinderen essentieel. De begeleider gaat ondersteunen en differentiëren wanneer leerproblemen de kop opsteken, maar gaat ook zorgen voor verdieping, ondersteunt in klasgesprekken bij intrapersoonlijke problemen, zet actief in op het welbevinden van alle leerlingen,… Onze begeleiders kennen hun leerlingen en gaan voor een persoonlijke aanpak.
Elke groep krijgt meerdere keren per week ondersteuning: in de kleutergroepen komt een kinderverzorgster ondersteunen, in het lager zijn er ondersteuningsuren die gebruikt worden om de graadsklassen op te splitsen of om extra inoefening te voorzien.

'OUDERBETROKKENHEID'
Wij vinden de betrokkenheid van de ouders heel belangrijk, en zullen hen dan ook uitgebreid informeren wanneer overgestapt wordt naar verhoogde zorg.  We hechten veel belang aan een rechtstreeks contact en een goeie samenwerking tussen ouders, begeleiders, directie en zorgcoördinator. De zorg voor jouw kind geven we samen vorm.

CLB
Wij werken nauw samen met het CLB. Onze school werkt samen met CLB GO! Eeklo.  Jan De Baere is onze contactpersoon.