De dorpsparel, dat is Een warme, ervaringsgerichte dorpsschool                          waar we groeien en bloeien met pit. 

OUTDOOR

Outdooractiviteiten worden gestimuleerd en waarborgen de motivatie en het leerplezier. Respect voor de natuur wordt zo bij de kinderen aangewakkerd. Met wat de buitenomgeving ons te bieden heeft, gaan we doelgericht te werk. 

 

Buiten spelen en buiten leren, dat is goed voor onze gezondheid, voor onze creativiteit en motorische ontwikkeling. We leren intensiever en raken onze energie kwijt. We leren respect opbrengen voor onze omgeving en voor elkaar. Veel buiten zijn, dat is voor kinderen een echte must.

 

EVARINGSGERICHT

Onze leerlingen leren door doen en exploreren. We vertrekken vanuit de verwondering, de verbazing. Nieuwsgierigheid nodigt uit tot leren. De natuurlijke ‘goesting’ om te leren wordt aangewakkerd.

Onze leerlingen krijgen inspraak in hun projecten en de onderzoeksvragen die ze beantwoord willen zien. Wanneer de leerstof er zich toe leent, gaan we op onderzoek uit. 

Tijdens de kringmomenten komen de leerlingen zelf aan bod. Ze delen wat hen bezighoudt of boeit met de anderen. Zo leren we van én met elkaar.

een warme dorpsschool

We maken het verschil met andere scholen in onze sterk persoonlijke én totale aanpak. Hoofd, handen, hart vormen de pijlers. Er is aandacht voor kennis, vaardigheden en de emotionele ontwikkeling. We zetten innovatieve onderwijsmethoden in, in functie van de doelen.

 

School maken we samen. We trekken zelf naar buiten en betrekken onze omgeving bij het leren. Ons dorp én onze wereld zijn ons speel- en leerdomein.

onze kernwaarden

Onze kleinschalige, warme en familiale school neemt de waarden van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs als fundamenten voor de visie en het handelen.

Hierbij stellen wij volgende 4 waarden voorop:

 

Respect: we vertrekken in ons handelen vanuit gelijkwaardigheid en hoeden ons voor vooroordelen. We benaderen iedereen als een uniek persoon op een vriendelijke en behulpzame wijze.

 

Oprechtheid/eerlijkheid: we communiceren eerlijk en transparant en zijn trouw aan onze principes. Iedereen mag zichzelf zijn. We leren onze kinderen zich empathisch op te stellen en direct en open te communiceren. Elk individu mag een mening hebben én die kenbaar maken op een respectvolle wijze.

 

Zelfstandigheid: onze leerlingen leren we doordachte en weloverwogen keuzes te maken, los van eigenbelang en in functie van hun leerproces. Zo worden zij gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Zij zitten zelf aan het stuur en zijn in staat beslissingen te nemen. Wij maken onze leerlingen klaar voor de maatschappij van de toekomst.

 

Leerplezier: door zelfstandigheid na te streven wordt de motivatie opgekrikt en verschaft het leren enthousiasme en energie.

 

Door het hanteren van duidelijke schoolbrede afspraken creëren we een voorspelbare en veilige leeromgeving. Leerlingen, teamleden, ouders én externen kennen de afspraken. Ook het team wil groeien en bloeien. Door de open communicatie in alle richtingen houden we constant de vinger aan de pols. Feedback wordt afgetoetst aan onze 4 kernwaarden en aan onze missie.

 

Door onze leerlingen, onze ouders en ons dorp heel dicht bij het schoolgebeuren te betrekken, wordt ‘de’ school, ‘onze’ school. Elk zet zijn of haar talenten gepast in.