voor- en naschoolse opvang

VOORSCHOOLSE OPVANG
Er is voorschoolse opvang (betalende) op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.00 uur tot 8.00 uur.  Vanaf 8.00 uur is er toezicht op de speelplaats.

NASCHOOLSE OPVANG
Er is naschoolse opvang (betalende) op maandag, dinsdag en donderdag van 16.05 uur tot 18.00 uur, op woensdag van 11.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdag van 15.15 uur tot 17.30 uur.

KOSTPRIJS
Zowel de voor-  als naschoolse opvang als opvang op woensdagmiddag kost 0,025 euro per minuut. Deze kost wordt maandelijks gefactureerd op de schoolfactuur.