schoolraad

In het GO! overlegt de schoolraad met de directeur en geeft hij advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders
  • Het personeel
  • De lokale gemeenschap

 

Onze schoolraad bestaat uit:

Tamara Lema (voorzitter)

Lieselot Christiaen

Fanny Depijpere

Joke Goemaere

Klaas Carrette

Tille Persyn

Emmy Vanluchene

Lisa Dhont

Céline Morret

 

 

De directeur woont de vergaderingen bij als raadgevende stem.